نوشته‌ها

PFC BOX چیست؟

ساختار شکل‌گیری سیستم‌های دوربین مداربسته و شبکه‌های کامپیوتری مانند تمامی سیستم‌های دیگر طی مرور زمان تکمیل و بهینه شدند.

در همین راستا استفاده از باکس‌های چند منظوره و رک‌های قابل نصب در محیط بیرون به جای رک‌ها و پچ پنل‌های نوری و مسی معمول بوده و بکارگیری آنها در همه زیرساخت‌های شبکه‌های مذکور از این قاعده مستثنی نیست.

ادامه مطلب …