نوشته‌ها

انواع کابل‌های فیبر نوری – قسمت دوم – کابل کانالی (OCUC)

انواع کابل نوری بر اساس نوع کاریرد:

۱ – کابل خاکی OBUC Optical Buried Unfilled Cable
۲ – کابل کانالی OCUC Optical Conduit Unfilled Cable
۳ – کابل هوایی OSSC Optical Self Support Cable
در مقاله زیر ساختار کابل فیبر نوری کانالی را بررسی می‌کنیم.

ادامه مطلب …