نوشته‌ها

کابل شبکه چیست؟

کابل شبکه چیست؟

کابل رسانه‌ای است که از طریق آن اطلاعات از یک دستگاه شبکه به دستگاه دیگری حرکت می‌کند. چندین نوع کابل مورد استفاده برای شبکه‌های LAN وجود دارد:
در برخی موارد در شبکه از یک نوع کابل و گاهی چندین کابل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوع کابل انتخاب شده برای یک شبکه مرتبط با توپولوژی شبکه، پروتکل و سایز شبکه می‌باشد.
برای توسعه یک شبکه مناسب درک ویژگی‌های انواع مختلف کابل و چگونگی ارتباط آنها با سایر اجزای شبکه لازم است.
در بخش‌های بعدی به توضیح انواع کابل‌های مورد استفاده در شبکه و دیگر موضوعات مرتبط می‌پردازیم.
ادامه مطلب …