نوشته‌ها

انواع کابل شبکه

خدمات و سرویس‌های شبکه با استفاده از زیرساخت‌های شبکه شامل انواع سوئیچ‌ها، روترها و کابل شبکه منتقل می‌شود.

این کابل شبکه هدایت‌کننده اطلاعات و دیتای شبکه خواهند بود.

انواع مختلفی از کابل شبکه وجود دارند که با توجه به گستردگی و یا توپولوژی شبکه از آنها استفاده می‌گردد.

به‌طورکلی برای انتقال اطلاعات از ۳ نوع کابل شبکه استفاده می‌شود.

ادامه مطلب …