محصولات

پچ کورد فیبر نوری

پچ کورد فیبر نوریبرای اتصال بین پچ پنل فیبر نوری و سوئیچ شبکه از پچ کورد فیبر نوری استفاده می‌کنیم.

این پچکوردها بایستی متناسب با فیبر نوری انتخاب شوند؛ مثلاً پچکورد سینگل مد برای فیبر سینگل مد و پچکورد مالتی مد برای فیبر مالتی مد.

پچ کوردها دارای کانکتورهای مختلفی هستند که در کارخانه بر روی آن‌ها نصب شده‌ است.

مانند MT  و LC و SC و ST و  VF – ۴۵  بر حسب کاربرد در برخی پچکوردها کانکتورهای یک سر پچ کورد با سر دیگر متفاوت است.

برای مصارف گوناگون مثلاً پچ کورد SC به LC و … پچکوردها معمولاً دارای قابلیت انعطاف بسیار بالایی هستند و به راحتی نمی‌شکنند.

طول این پچکوردها معمولاً ۱، ۲، ۳، ۵، ۱۰ متر می‌باشد.

پچ کوردها می‌توانند هر دو سر، یک نوع کانکتور داشته باشند، یا دو کانکتور مختلف.

که در آن صورت پچ کوردهای فیبر نوری مانند FC-LC یا FC-SC را تشکیل می‌دهند.

در ایران برای بخاطر سپاری راحت تر، این کانکتورها را فرهاد (FC)، سارا (SC) و لیلا (LC) می‌نامند.