محصولات

کاست نوری

کاست نوریکاست، محل قرار گرفتن تار فیبر نوری بدون محافظ است. در محل نقطه جوش به علت شکننده بودن تار فیبر نوری از کریمپ حرارتی استفاده می شود. کریمپ ها بعد از جوش با دستگاه فیوژن در شیارهای کاست قرار داده می شود. مقدار ظرفیت قرارگیری کریمپ های حرارتی در داخل کاست ها به طور معمول ۶ یا ۱۲ کریمپ در هر کاست می باشد. کاست ها در پچ پنل، مفصل های نوری، وال بکس و … به کار گرفته می شوند و قابل تعویض می باشند.

مفصل فیبر نوری

مفصل فیبر نوریمفصل فیبر نوری وسیله ای می باشد که در نصب و اجرای فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه در مکان فیوژن دو فیبر جهت محافظت از محل اتصال و جلوگیری از وارد شدن فشار و قطع اتصال قرار می گیرد.
مفصلها در انواع خاکی، هوایی، دیواری و صنعتی تولید می شوند که متناسب با محل نصب انتخاب و استفاده می شوند.


مشخصات فنی
  • ظرفیت مفصل: ۷۲-۴۸-۲۴
  • تعداد ورودی: (۱-۱) (۲-۲) (۳-۳) (۴-۴)
  • تعداد کاست:۴-۱
  • ظرفیت هر کاست: ۲۴/۱۲
کاربرد
  • استفاده بصورت خاکی