نوشته‌ها

رونمایی از بسته بندی جدید محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط

کابل شبکه 

Y9A1699 - رونمایی از بسته بندی جدید محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط

پچ پنل مسی

پچ پنل شبکه مسی

 

پچ کورد مسی

پچ کورد مسی در بسته بندی جدید

 

کیستون

Y9A1716 - رونمایی از بسته بندی جدید محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط

 

آداپتور فیبرنوری

Y9A1723 - رونمایی از بسته بندی جدید محصولات شرکت پارسیان فیبر ارتباط