کابل نوری ترکیبی OHBC 4core MM

کابل نوری ترکیبی OHBC 4core MM

PFC-OHBC-ARAMID-LSZH-(4*1)+(2*1.5P)-MMکابل نوری ترکیبی OHBC 4core MM از جمله کابل های خاص فیبر نوری برند PFC است که در ساختار آن علاوه بر تارهای فیبر نوری، سیم برق نبز وجود دارد، بنابراین علاوه بر انتقال دیتا، برق را هم انتقال می دهد. این ویژگی، ظرافت و راحتی نصب و همچنین کاهش هزینه های اجرای پروژه را در پی دارد.

کابل نوری ترکیبی OHBC 4core MM از نوع مالتی مد (MM) است، و دارای ۴ تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm ، و ۲ سیم برق می باشد.

روکش خارجی این کابل از جنس LSZH (روکش بدون هالوژن و کندسوز) بوده و قابلیت استفاده در محیط های indoor و outdoor را دارد.

از دیگر ویژگی های قابل توجه کابل نوری ترکیبی، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع  کامل کابل (امکان سزارین کابل) است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • نوع تار: MM
 • تعداد تار:۴
 • نوع ساختار تار: ۲mm
 • عنصرمقاوم: الیاف آرامیدیارن
 • نوع سیم برق: ۱٫۵
 • تعداد سیم برق: ۲
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل: ۸mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربرد
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • دکل ها
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm
 • سیم برق۱٫۵
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت انتقال همزمان دیتا با برق
 • قابلیت استفاده در محیط های outdoor
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH
 • امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل)

کابل نوری ترکیبی PFC OHBC 4core SM

کابل نوری ترکیبی PFC OHBC 4core SM

PFC-OHBC-ARAMID-LSZH-(4*1)+(2*1.5P)-SMکابل نوری ترکیبی OHBC 4core SM از جمله کابل های خاص فیبر نوری برند PFC است که در کنار تارهای فیبر نوری، یک سیم برق نبز در ساختار آن به کار رفته است، بنابراین علاوه بر انتقال دیتا، برق را هم انتقال می دهد. این ویژگی، ظرافت و راحتی نصب و همچنین کاهش هزینه ها را در پی دارد.

کابل OHBC 4core SM از نوع سینگل مد (SM) است، و دارای ۴ تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm ، و ۲ سیم برق می باشد.

روکش خارجی این کابل از جنس LSZH (روکش بدون هالوژن و کندسوز) بوده و قابلیت استفاده در محیط های indoor و outdoor را دارد.

از دیگر ویژگی های قابل توجه این کابل، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل) است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • نوع تار: SM
 • تعداد تار:۴
 • نوع ساختار تار: ۲mm
 • عنصرمقاوم: الیاف آرامیدیارن
 • نوع سیم برق: ۱٫۵
 • تعداد سیم برق: ۲
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل: ۸mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربرد
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • دکل ها
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm
 • سیم برق۱٫۵
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت انتقال همزمان دیتا با برق
 • قابلیت استفاده در محیط های outdoor
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH
 • امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل)

کابل نوری ترکیبی OHBC 2core MM

کابل نوری ترکیبی OHBC 2core MM

PFC-OHBC-ARAMID-LSZH-(2*1)+(2*1.5P)-MMکابل نوری ترکیبی OHBC 2core MM از جمله کابل های فیبر نوری خاص برند PFC است که در ساختار آن علاوه بر تارهای فیبر نوری، سیم برق نیز وجود دارد. این کابل نوری علاوه بر انتقال دیتا، برق را هم انتقال می دهد که این ویژگی باعث ظرافت و راحتی نصب و همچنین کاهش هزینه ها است.

این کابل که از نوع مالتی مد (MM) است در ساختار خود ۲ تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm ، و ۲ سیم برق دارد.

روکش خارجی این کابل از جنس LSZH (روکش بدون هالوژن و کندسوز) و قابلیت استفاده در هر دو  محیط  indoor و outdoor را دارد.

از دیگر ویژگی های مهم این کابل نوری، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل) است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک با ما در تماس باشید.


مشخصات فنی
 • نوع تار: MM
 • تعداد تار:۲
 • نوع ساختار تار: ۲mm
 • عنصرمقاوم: الیاف آرامیدیارن
 • نوع سیم برق: ۱٫۵
 • تعداد سیم برق: ۲
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل: ۸mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربرد
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • دکل ها
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm
 • سیم برق۱٫۵
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت انتقال همزمان دیتا با برق
 • قابلیت استفاده در محیط های outdoor
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH
 • امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل)

کابل نوری ترکیبی PFC OHBC 2core SM

کابل نوری ترکیبی PFC OHBC 2core SM

PFC-OHBC-ARAMID-LSZH-(2*1)+(2*1.5P)-SMکابل نوری PFC OHBC 2core SM از جمله کابل های ترکیبی برند PFC است که علاوه بر تارهای فیبر نوری، سیم برق نیز در ساختار آن به کار رفته است، بنابراین علاوه بر انتقال دیتا، برق را هم انتقال می دهد که این ویژگی باعث ظرافت و راحتی نصب و همچنین کاهش هزینه ها شده است.

کابل OHBC 2core SM از نوع سینگل مد (SM) است، دارای ۲ تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm ، و ۲ سیم برق می باشد.

روکش خارجی این کابل از جنس LSZH (روکش بدون هالوژن و کندسوز) بوده و قابلیت استفاده در هر دو محیط indoor و outdoor  را دارد.

از دیگر ویژگی های قابل توجه این کابل، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل) است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • نوع تار: SM
 • تعداد تار:۲
 • نوع ساختار تار: ۲mm
 • عنصرمقاوم: الیاف آرامیدیارن
 • نوع سیم برق: ۱٫۵
 • تعداد سیم برق: ۲
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل: ۸mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربرد
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • دکل ها
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۲mm
 • سیم برق۱٫۵
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت انتقال همزمان دیتا با برق
 • قابلیت استفاده در محیط های outdoor
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH
 • امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل)

کابل نوری PFC OBOC 4core MM

کابل نوری PFC OBOC 4core MM

PFC-OBOC-ARAMID-LSZH-(4*1)-MMکابل نوری PFC OBOC 4core MM از گروه کابل های خاص فیبر نوری شرکت پارسیان فیبر ارتباط با برند PFC است.

این کابل از نوع مالتی مد (MM) و دارای ۴ تار فیبر نوری با ساختار ۲mm است. از الیاف آرامید به عنوان عنصر مقاوم بهره برده و روکش خارجی این کابل LSZH (بدون هالوژن یا کندسوز) می باشد.

کابل نوری OBOC MM خاصیت Anti UV دارد و در هر دو محیط  indoor و outdoor قابل استفاده است.

یکی از تفاوت های این کابل با انواع موجود در بازار، علاوه بر قدرت مانور بسیار بالا در حرکت های طولی و عرضی، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل می باشد (امکان سزارین کابل)؛ این ویژگی ها نصب کابل را بسیار ساده تر می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • نوع تار:SM
 • تعداد تار:۱۲
 • عنصر مقاوم: الیاف آرامید یارن یا تاید بافر
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل:۵mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • مراکز دیتا سنتر
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۹۰۰ میکرون
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH

کابل نوریPFC Aramid 12core SM

کابل نوری پی اف سی Aramid 12core SM

PFC-OFC-CT-Aramid-LSZH-(1*12)-SM IN DOORکابل نوری Aramid 12core SM برند PFC محصول شرکت پارسیان فیبر ارتباط و به صورت (۱۲*۱) می باشد.

فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالاست که از پالس‌های نور برای انتقال داده ها از طریق تارهای سیلیکون بهره می‌گیرد.


فیبر نوری رشته ای از تار‌های بسیار نازک شیشه ای است که بسیار شفاف بوده و قطر هر یک از تارها نظیر قطر یک تار موی انسان می‌باشد. این تارها در کلاف هایی سازماندهی شده و کابل های نوری را به وجود می‌آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال‌های نوری در مسافت‌های طولانی استفاده می شود.

فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر شبکه‌های تلفن شهری و بین‌شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت به کار می آید.

کابل های فیبر نوری انواع مختلفی دارند و برای کاربردهای متفاوتی استفاده می‌شوند. این کابل ها در سه دسته کلی کابل های فیبر نوری خاکی، کابل های فیبر نوری کانالی، کابل فیبر نوری هوایی موجود می باشند.


کابل نوری Aramid 12core SM با قابلیت استفاده به صورت کانالی، برای استفاده در محیط های Indoor مناسب است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • تعداد استاندارد تار فیبر نوری: ۱۲
 • نوع: مالتی مود(SM)
 • قطر کوچک- وزن کم
 • نصب،نگهداری و رسیدگی آسان
 • روکش بدون هالوژن و کم دود(LSZH)
 • دوام و قابلیت اطمینان بالا
 •  بالاترین کارایی در انتقال نور
 • انعطاف مناسب و تحمل کشش بالا
 • بهترین کارایی مکانیکی و محیطی
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه

کابل نوری PFC ODBC 12core MM indoor

کابل نوری PFC ODBC 12core MM Indoor

PFC-ODBC-ARAMID-LSZH-(12*1)-MMکابل نوری ODBC 12core MM Indoor از گروه کابل های خاص فیبر نوری شرکت پارسیان فیبر ارتباط با برند PFC می باشد که به حل یکی از مشکلات بزرگ نصاب ها کمک می کند.

این کابل از نوع مالتی مد (MM) و دارای ۱۲ تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۹۰۰ میکرون است. از الیاف آرامید به عنوان عنصر مقاوم بهره برده و روکش خارجی این کابل LSZH (بدون هالوژن یا کندسوز) می باشد.

کابل نوری ODBC خاصیت Anti UV دارد و قابل استفاده در محیط های indoor و outdoor است.

یکی از تفاوت های این کابل با انواع موجود در بازار، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل می باشد (امکان سزارین کابل) که نصب کابل را بسیار ساده تر می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • نوع تار:SM
 • تعداد تار:۱۲
 • عنصر مقاوم: الیاف آرامید یارن یا تاید بافر
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل:۵mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • مراکز دیتا سنتر
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۹۰۰ میکرون
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • قابلیت استفاده در محیط های outdoor
 • خاصیت Anti UV
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH
 • امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل)

کابل نوری پی اف سی ODBC 12core SM indoor

کابل نوریPFC ODBC 12core SM Indoor

PFC-ODBC-ARAMID-LSZH-(12*1)-SMکابل نوری ODBC 12core SM Indoor از گروه کابل های خاص فیبر نوری شرکت پارسیان فیبر ارتباط با برند PFC است که به حل یکی از مشکلات بزرگ نصاب ها کمک می کند.

این کابل از نوع سینگل مد (SM) و دارای ۱۲ تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۹۰۰ میکرون است. از الیاف آرامید به عنوان عنصر مقاوم بهره برده و روکش خارجی این کابل LSZH (بدون هالوژن یا کندسوز) می باشد.

کابل نوری ODBC SM خاصیت Anti UV دارد و قابل استفاده در هر دو محیط indoor و outdoor است.

یکی از تفاوت های این کابل با انواع موجود در بازار، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل می باشد (امکان سزارین کابل)؛ این قابلیت نصب کابل را بسیار ساده تر می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت قیمت کابل نوری با کلیک بر روی این لینک اطلاعات تماس ما را دریافت کنید.


مشخصات فنی
 • نوع تار:SM
 • تعداد تار:۱۲
 • عنصر مقاوم: الیاف آرامید یارن یا تاید بافر
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل:۵mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • مراکز دیتا سنتر
اجزا
 • تار فیبر نوری با قطر بیرونی ۹۰۰ میکرون
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH

کابل نوری پی اف سی OBOC 4core SM indoor

کابل نوری OBOC 4core SM Indoor

PFC-OBOC-ARAMID-LSZH-(4*1)-SMکابل نوری OBOC 4core SM Indoor از گروه کابل های خاص فیبر نوری شرکت پارسیان فیبر ارتباط با برند PFC می باشد که به حل یکی از مشکلات بزرگ نصاب ها کمک می کند.

این کابل از نوع سینگل مد (SM) و دارای ۴ تار فیبر نوری با ساختار ۲mm است؛ از الیاف آرامید به عنوان عنصر مقاوم بهره برده و روکش خارجی آن LSZH (بدون هالوژن یا کندسوز) می باشد.

کابل نوری OBOC SM خاصیت Anti UV داشته و قابل استفاده در محیط های Indoor و Outdoor است.

یکی از تفاوت های این کابل با انواع موجود در بازار، علاوه بر قدرت مانور بسیار بالا در حرکت های طولی و عرضی، امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل می باشد (امکان سزارین کابل)؛ این ویژگی ها نصب کابل را بسیار ساده تر می کند.


مشخصات فنی
 • نوع تار: SM
 • تعداد تار:۴
 • نوع ساختار تار:۲mm
 • عنصر مقاوم: الیاف آرامید یارن
 • تعداد روکش:یک روکش
 • جنس روکش:LSZH
 • قطر نهایی کابل:۶mm
 • کارایی ها: تحمل کشش بالا- پیچش مناسب
 • شکل بدنه کابل:گرد
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
 • دکل ها
اجزا
 • تار فیبر نوری با  قطر بیرونی ۲mm
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • قابلیت استفاده در محیط های outdoor
 • خاصیت Anti UV
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH
 • امکان انشعاب گیری از تارهای فیبر نوری بدون قطع کامل کابل (امکان سزارین کابل)

پچ کورد شبکه cat6 utp pfc

پچ کورد شبکه cat6 utp pfcفیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالاست که از پالس‌های نور برای انتقال داده ها از طریق تارهای سیلیکون بهره می‌گیرد.

فیبر نوری رشته ای از تار‌های بسیار نازک شیشه ای است که بسیار شفاف بوده و قطر هر یک از تارها نظیرقطر یک تار موی انسان می‌باشد. این تارها در کلاف هایی سازماندهی و کابل های نوری را به وجود می‌آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال‌های نوری در مسافت‌های طولانی استفاده میشود.

فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر شبکه‌های تلفن شهری و بین‌شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده به عمل می‌آید.

کابل های فیبر نوری انواع مختلفی دارند و برای کاربردهای متفاوتی استفاده می‌شوند. این کابل ها در سه دسته کلی

۱- کابل های فیبر نوری خاکی کابل ۲ –کابل های فیبر نوری کانالی ۳- کابل فیبر نوری هوایی موجود می باشد.


مشخصات فنی
 • تعداد استاندارد تار فیبر نوری:۱۲
 • نوع:مالتی مود(MM)
 • قطر کوچک- وزن کم
 • نصب،نگهداری و رسیدگی آسان
 • روکش بدون هالوژن و کم دود(LSZH)
 • دوام و قابلیت اطمینان بالا
 • بالاترین کارایی در انتقال نور
 • انعطاف مناسب و تحمل کشش بالا
 • بهترین کارایی مکانیکی و محیطی
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه

کیستون شبکه cat6 sftp برند pfc

کیستون شبکه CAT6 SFTP PFC


کیستون شبکه CAT6 SFTP فلزی یکی از پرکاربردترین تجهیزات پسیو شبکه می باشد.

کیستون به کابل شبکه متصل می شود و یک پورت مادگی Rj – ۴۵ در اختیار ما قرار می دهد.

همچنین درون قاب پریز شبکه یا درون پچ پنل ماژولار قرار می گیرد.

در شبکه های ساخت یافته ابتدا و انتهای هر کابل شبکه، کیستون قرار می گیرد.

کیستون باید متناسب با نوع کابل شبکه انتخاب شود. مثلا هنگامی که کابل شبکه ما CAT6 است باید از کیستون نوع CAT6 استفاده نمائیم .

معمولاً روی کیستون ها جدول رنگ وجود دارد و برای اتصال به آن باید طبق رنگ بندی عمل نمود.

کیستون CAT6 SFTP فلزی برند PFC دارای تست فلوک می باشد. برای کابل های SFTP استفاده می شود و برای انواع پچ پنل ها، باکس های رو کار و توکار و… مناسب می باشد.


مشخصات فنی
 • نوع کیستون:cat6 sftp
 • نوع کانکتور: RG45
 • جنس بدنه: فلزی
 • دارای تست فلوک
کاربردها
 • استفاده در انواع پچ پنل ها
 • باکس های روکار جهت نصب روی دیوار
 • باکس های توکار جهت نصب داخل دیوار
 • باکس های کف خواب
 • فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ

کیستون شبکه cat6 UTP برند pfc

کیستون شبکه CAT6 UTP PFC


کیستون شبکه CAT6 UTP یکی از پرکاربردترین تجهیزات پسیو شبکه می باشد.

کیستون به کابل شبکه متصل می شود و یک پورت مادگی Rj – ۴۵ در اختیار ما قرار می دهد.

همچنین درون قاب پریز شبکه یا درون پچ پنل ماژولار قرار می گیرد.

در شبکه های ساخت یافته ابتدا و انتهای هر کابل شبکه، کیستون قرار می گیرد.

کیستون باید متناسب با نوع کابل شبکه انتخاب شود. مثلا هنگامی که کابل شبکه ما CAT6 است باید از کیستون شبکه CAT6 استفاده نمائیم.

معمولاً روی کیستون ها جدول رنگ وجود دارد و برای اتصال به آن باید طبق رنگ بندی عمل نمود. کیستون ها دارای دو نوع UTP و FTP می باشند.

FTP برای کابل های شیلددار و UTP برای کابل های بدون شیلد استفاده می شود.

کیستون شبکه CAT6 UTP برند PFC دارای تست فلوک بوده، برای استفاده در انواع پچ پنل ها، باکس های رو کار و توکار و… مناسب می باشد.


مشخصات فنی
 • نوع کیستون:cat6 utp
 • نوع کانکتور: RG45
کاربردها
 • استفاده در انواع پچ پنل ها
 • باکس های روکار جهت نصب روی دیوار
 • باکس های توکار جهت نصب داخل دیوار
 • باکس های کف خواب
 • فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ

کابل نوری ODZ پی اف سی LSZH (2*1) OM3

کابل نوری ODZ پی اف سی LSZH (2*1) OM3

PFC-ODZ-ARAMID-LSZH-(2*1)-OM3
OUTDOORکابل نوری ODZ ( Optical Duplex Zipcord) به صورت (۱*۲) OM3 می باشد.

این کابل از روکش LSZH مشکی بهره برده است. دارای خاصیت Anti UV بوده و برای استفاده در محیط های Outdoor مناسب می باشد.

از دیگر ویژگیهای این کابل، تحمل کشش بالا و قدرت مانور عالی در حرکت های طولی و عرضی است.

الیاف پر استفاده شده در این کابل باعث شده است تا در اثر کشش به هسته آسیبی وارد نشود.

از آنجایی که کابل نوری ODZ به صورت ۲Core می باشد برای استفاده در شبکه های فیبر نوری کم ظرفیت بهترین گزینه است. علاوه بر آن در دکل ها، بین طبقات و… کاربرد دارد.


مشخصات فنی
 • تعداد استاندارد تار فیبر نوری: ۲
 • نوع: OM3
 • قطر کوچک- وزن کم
 • نصب،نگهداری و رسیدگی آسان
 • روکش بدون هالوژن و کم دود(LSZH)
 • دوام و قابلیت اطمینان بالا
 •  بالاترین کارایی در انتقال نور
 • انعطاف مناسب و تحمل کشش بالا
 • بهترین کارایی مکانیکی و محیطی
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
اجزا
 • تار فیبر نوری
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH

کابل نوری ODZ پی اف سی LSZH (2*1) OM2

کابل نوری ODZ LSZH (2*1) OM2

PFC-ODZ-ARAMID-LSZH-(2*1)-OM2کابل نوری ODZ (Optical Duplex Zipcord) به صورت (۱*۲) OM2 می باشد.

این کابل از روکش LSZH مشکی بهره برده است؛ دارای خاصیت Anti UV بوده و برای استفاده در محیط های Outdoor مناسب است.

از دیگر ویژگیهای این کابل، تحمل کشش بالا و قدرت مانور عالی در حرکت های طولی و عرضی می باشد.

الیاف پر استفاده شده در این کابل باعث شده است تا در اثر کشش به هسته آسیبی وارد نشود.

از آنجایی که کابل نوری ODZ به صورت ۲Core می باشد برای استفاده در شبکه های فیبر نوری کم ظرفیت بهترین گزینه است. علاوه بر آن در دکل ها، بین طبقات و … کاربرد دارد.


مشخصات فنی
 • تعداد استاندارد تار فیبر نوری: ۲
 • نوع: OM2
 • قطر کوچک- وزن کم
 • نصب،نگهداری و رسیدگی آسان
 • روکش بدون هالوژن و کم دود(LSZH)
 • دوام و قابلیت اطمینان بالا
 •  بالاترین کارایی در انتقال نور
 • انعطاف مناسب و تحمل کشش بالا
 • بهترین کارایی مکانیکی و محیطی
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
اجزا
 • تار فیبر نوری
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH

کابل نوری ODZ پی اف سی LSZH (2*1) SM

کابل نوری ODZ LSZH (2*1) SM

PFC-ODZ-ARAMID-LSZH-(2*1)-SMکابل نوری ODZ (Optical Duplex Zipcord) به صورت (۱*۲) SM می باشد.

این کابل از روکش LSZH مشکی بهره برده است. دارای خاصیت Anti UV بوده و برای استفاده در محیط های Outdoor مناسب است.

از دیگر ویژگیهای کابل ODZ LSHZ تحمل کشش بالا و قدرت مانور عالی در حرکت های طولی و عرضی می باشد.

الیاف پر استفاده شده در این کابل باعث شده در اثر کشش به هسته آسیبی وارد نشود.

از آنجایی که کابل نوری ODZ به صورت ۲Core می باشد برای استفاده در شبکه های فیبر نوری کم ظرفیت بهترین گزینه است. علاوه بر آن در دکل ها، بین طبقات و … کاربرد دارد.


مشخصات فنی
 • تعداد استاندارد تار فیبر نوری: ۲
 • نوع: SM
 • قطر کوچک- وزن کم
 • نصب،نگهداری و رسیدگی آسان
 • روکش بدون هالوژن و کم دود(LSZH)
 • دوام و قابلیت اطمینان بالا
 •  بالاترین کارایی در انتقال نور
 • انعطاف مناسب و تحمل کشش بالا
 • بهترین کارایی مکانیکی و محیطی
کاربردها
 • فیبر به خانه(FTTH)
 • شبکه های محلی(LAN)
 • شبکه های نظارتی(CCTV)
 • سیستم های شبکه
اجزا
 • تار فیبر نوری
 • الیاف آرامیدیارن
 • روکش خارجی LSZH
قابلیت ها
 • قابلیت استفاده در محیط های indoor
 • روکش بدون هالوژن و کندسوز LSZH