PFC SERVER ROOM RACK

رک ایستاده PFC، عرض ۸۰ سانتی متر، استاندارد ۱۹ اینچ

PFC INDOOR SOLUTION SYSTEM

رک INDOOR برند PFC در دو نوع ایستاده و دیواری موجود می باشد.

PFC PACKING RACK SOLUTION SYSTEM

رک پچینگ شبکه PFC شامل دو رک ۴۲یونیت باز با استاندارد ۱۹ اینچ است

PFC OUTDOOR SOLUTION SYSTEM

رک دیواری OUTDOOR برند PFC، در ظرفیت های مختلف ۶U و ۹U با دو عمق ۴۵ و۶۰ موجود می باشد.

PFC OUTDOOR SOLUTION SYSTEM

رک ایستاده OUTDOOR برند PFC، در ظرفیت های مختلف و در عمق های ۶۰، ۸۰ و۱۰۰ موجود می باشد