کابل نوری کانالی پی اف سی ۴۸core SM outdoor

کابل فیبر نوری OCUC (8*6) SM یک کابل کانالی سینگل مود ۴۸ کور با روکش خارجی مقاوم از جنس HDPE بوده و برای محیط های صنعتی و خارج ساختمان مناسب است

کابل نوری کانالی پی اف سی ۲۴core SM outdoor

کابل فیبر نوری OCUC (4*6) SM HDPE OUT DOOR یک کابل کانالی با روکش خارج HDPE بوده بصورت ۲۴ کور و برای اتوماسیون و محیط های صنعتی مناسب می باشد.
کابل نوری خاکی شرکت پارسیان فیبر ارتباط

کابل نوری پی اف سی CST 12core SM outdoor

کابل نوری کانالی(۱۲*۱)، بصورت سینگل مود SM بوده با توجه به ساختار دو روکشه آن، لایه میانی CST و روکش خارجی HDPE برای محیط های outdoor مناسب می باشد.
کابل نوری کانالی پی اف سی شرکتپارسیان فیبر ارتباط

کابل نوری کانالی پی اف سی ۳۶core SM outdoor

کابل فیبر نوری OCUC (3*12) SM یک کابل کانالی ۳۶کور می باشد. سینگل مود بوده و برای مصارف خارج ساختمان استفاده می شود.
کابل نوری کانالی پی اف سی شرکتپارسیان فیبر ارتباط

کابل نوری کانالی پی اف سی ۲۴core SM outdoor

کابل نوری OCUC (2*12+1) SM،برند پی اف سی، یک کابل کانالی outdoor است .۲۴core بوده و ازنوع سینگل مود می باشد.
کابل نوری کانالی پی اف سی شرکتپارسیان فیبر ارتباط

کابل نوری کانالی پی اف سی ۱۸core SM outdoor

کابل فیبر نوری OCUC (3*6) SM یک کابل کانالی OUTDOOR است که تعداد استاندارد تار فیبر نوری در آن ۱۸ بوده و از نوع سینگل مود می باشد.

کابل نوری هوایی مهاردار پی اف سی OSSC

کابل فیبر نوری هوایی در دو نوع مهاردار OSSC یا بدون مهار ADSS موجود می باشد.که در پروژه های فیبر نوری هوایی استفاده می شوند

کابل نوری کانالی پی اف سی ۱۲core SM outdoor

کابل فیبر نوری OCUC (2*6) SM یک کابل۱۲کور سینگل مود بوده و باتوجه به بهره بردن از روکش مقاوم HDPE برای مصارف خارج ساختمان بکار می رود.
کابل نوری کانالی پی اف سی شرکتپارسیان فیبر ارتباط

کابل نوری کانالی پی اف سی ۱۲core SM outdoor

کابل فیبر نوری OCUC (2*6+1) SM برند پی اف سی یک کابل کانالی outdoor است .without FRP یا بدون عنصر مقاوم مرکزی می باشد.
کابل نوری خاکی شرکت پارسیان فیبر ارتباط

کابل نوری پی اف سی ۶core SM outdoor

کابل نوری پی اف سی CST (1*6) SM با دولایه روکش ،روکش خارجی HDPE و لایه میانی CST برای کاربردهای خارج ساختمان یا outdoor مناسب می باشد.
انواع کابل فیبر نوری از لحاظ ساختار

PFC-OFC-CT-ARAMID-LSZH-(1×۱۲)-MM-OM2

فیبر نوری بهترین نوع انتقال اطلاعات در عصر امروز میباشد کابل فیبر نوری عمل انتقال اطلاعات را با سرعت بیشتری نسبت به کابل مسی انجام می دهد
ساختار کابل فیبر نوری- شرکت پارسیان فیبر ارتباط

PFC-OFC-CT-ARAMID-LSZH-(1×۱۲)-MM-OM3

فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالاست که از پالس‌ های نور برای انتقال داده ها از طریق تارهای سیلیکون بهره می‌گیرد.