پچ پنل -شرکت پارسیان فیبر ارتباط

پچ پنل فیبر نوری رکمونت

پچ پنل فیبر نوری محفظه‌ای است قابل نصب در رک که اتصالات فیبر نوری را نگهداری می‌کند
اسپلیتر نوری- شرکت پارسیان فیبر ارتباط

اسپلیتر نوری

اسپلیتر های نوری تجهیزاتی هستند که در شبکه های PON برای...

کاست نوری

کاست محل قرار گرفتن تار فیبر نوری بدون محافظ است

مفصل نوری

مفصل فیبر نوری وسیله ای می باشد که در نصب و اجرای فیبر نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

کریمپ حرارتی

کریمپ یکی از تجهیزات پسیو شبکه است،که برای ثابت کردن تار در نقطه جوش فیبر نوری در کاست استفاده می شود
آداپتور فیبر نوری -شرکت پارسیان فیبر ارتباط

آداپتور نوری

آداپتور فیبر نوری واسط بین فیبر نوری که کانکتور بر روی آن نصب شده و پچ کورد فیبر نوری می‌باشد

پیگتیل نوری

پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری با یک سر کانکتور هستند که می توان از طریق...
پچ کورد فیبر نوری شرکت پارسیان فیبر ارتباط

پچ کورد فیبر نوری

برای اتصال بین پچ پنل فیبر نوری و سوئیچ شبکه از پچ کورد استفاده می‌کنیم.