فناوری POE و تصورات غلط درمورد آن

/
   فناوری POE یک فناوری رو به توسعه است و بسیاری از مردم با…

تکنولوژی POE چیست؟

/
تکنولوژی POE چیست؟ تکنولوژی POE ، فناوری‌ایست که این امکان را به کابل‌های شبکه …

شاخصNVP چیست؟

/
شاخصNVP چیست؟ شاخص NVP یکی از ویژگی‌های کابل است که در شناسنامه کال…

ناحیه کور OTDR چیست؟

/
OTDR چیست؟ OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) یک ابزار …

IPTV نسل جدید تلویزیون

/
  IPTV نسل جدید تلویزیون است که تلاش بر آن دارد تا در خانه ها…