رنگبندی سوکت کابل شبکه شرکت پارسیان فیبر ارتباط

ترتیب رنگبندی سوکت کابل شبکه

ترتیب رنگبندی در سوکت کابل شبکه بسیار مهم است . عدم رعایت رنگبندی صحیح در سوکت شبکه ارتباط کابل شبکه را غیر پایدار و یا غیر ممکن میسازد.

برخی از افراد گمان میکنند همین که هر هردوسر کابل شبکه، رنگبندی یکسانی داشته باشد کافیست!

نحوه رنگبندی کابل های شبکه CAT5و CAT6 که توسط تکنسین ها ومتخصصان شبکه در هنگام ضرب(پرس) سوکت یا پانچ کیستون مورد استفاده قرار می گیرد در ادامه بیان خواهد شد.

توجه داشته باشید، برقراری ارتباط توسط کابل شبکه فقط با ترکیب رنگبندی خاص ممکن خواهد بود و رنگ بندی اشتباه (حتی اگر ترتیب رنگها در دوسر کابل رعایت شود)ارتباط را ایجاد نخواهد نمود.

رنگبندی سوکت شبکه

شکل۱ : نمونه از رنگ بندی با استانداردT-568B

استانداردهای رنگی سوکت کابل شبکه

دو استاندارد رنگی مختلف برای ضرب( پرس) سوکت ها مورد استفاده قرار میگیرد: T-568Aو T-568B

استاندارد T-568A رنگبندی سوکت کابل شبکه

همزمان با رشد استفاده از کابل های CAT5  استاندارد T-568A در سال ۱۹۹۵ به عنوان رنگ بندی، مورد تایید متخصصان شبکه،مورد استفاده قرار گرفت. در این استاندارد ترتیب رنگ بندی سوکت کابل شبکه بصورت زیر میباشد:

استاندارد T-568A ، شرکت پارسیان فیبر ترتباط

شکل ۲ : رنگ بندی استانداردT-568A

(رنگها به ترتیب از چپ : سفید سبز، سبز،سفید نارنجی، آبی، سفید آبی، نارنجی، سفید قهوای، قهوای )

استاندارد T-568B رنگبندی سوکت کابل شبکه

در سال ۲۰۰۲  با افزایش استفاده از کابل های CAT6  استاندارد T-568Bجایگزین استاندارد قبلی شد.

استاندارد T-568B هم در کابل های CAT5  و هم کابل های CAT6  مورد استفاده قرار میگیرد.ترتیب استفاده از رنگها در این استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است.

استاندارد T-568B ، شرکت پارسیان فیبر ارتباط

شکل ۳: رنگ بندی استاندارد T-568B

(رنگها به ترتیب از چپ : سفید نارنجی، نارنجی،سفید سبز، آبی، سفید آبی، سبز، سفید قهوای، قهوای )

هردو استاندارد ۵۶۸A و ۵۶۸B در دنیای شبکه مورد استفاده قرار میگیرند و کابل ها و پچ کوردهای امروز ما از یکی از این دو استاندارد پیروی مینمایند، هر چند که استاندارد قالب در این بازار استاندارد ۵۶۸B میباشد.

کابل های شبکه بسته به اینکه یک کامپیوتر و یک سوئیچ را به هم متصل کنند یا دو کامپیوتر به هم متصل کنند، ممکن است بصورت مستقیم (Straight)  یا ضربدری (Crossover) تولید شوند.

رنگبندی کابل شبکه شرکت پارسیان فیبر ارتباط

شکل۴: رنگبندی کابل شبکه با استاندارهای T-568Bو T-568A

کابل شبکه مستقیم (Straight):

در کابل های شبکه مستقیم، ابتدا و انتهای کابل با ترتیب رنگی مشابه ضرب میشوند.

پچکوردهای آماده در بازار نیز از این نوع رنگبندی استفاده مینمایند.

هرگاه هدف اتصال یک دستگاه کامپیوتر به یکی از تجهیزات شبکه ای ( مانند سوئیچ،؛ روتر، اکسس پوینت یا …) باشد از این نوع کابل استفاده میشود.

نمونه از کابل شبکه مستقیم یا Straight با استاندارد رنگبندی A (سمت چپ) و B (سمت راست)

شکل۵: نمونه از کابل شبکه مستقیم یا Straight با استاندارد رنگبندی A (سمت چپ) و B (سمت راست)

کابل شبکه ضربدری (Crossover)

در مواردی که هدف اتصال دو کامپیوتر به هم یا اتصال دو سوئیچ به هم باشد، از کابل ضربدری یا Crossover استفاده میشود.

در این کابل رنگ های استفاده شده در ابتدا و انتهای کابل با هم تفاوت دارند .

پین شماره ۱ در ابتدای کابل به پین شماره ۳ در انتهای کابل و همچنین پین شماره ۲ در ابتدای کابل به پین شماره ۶ در انتهای کابل متصل میگردد،

و به همین ترتیب برعکس:

نمونه ای از کابل ضربدری یا Crossover

شکل ۶: نمونه ای از کابل ضربدری یا Crossover

منبع: www.abarresana.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *